Babītes vidusskolas informācijas sistēma2023./2024. m.g.

AUTORIZĀCIJA

Darbiniekiem,
vecākiem un skolēniem
Darbiniekiem